Vizitatori online

Avem 4 vizitatori online

Larex Romania

Site-ul Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor C.N.I.E.P.-LAREX

LAREX are sediul în Bucureşti şi este reprezentat în sapte oraşe importante din ţară, oferind servicii de expertizare şi certificare la standarde internaţionale pentru toate categoriile de produse – vă invităm să vizitaţi paginile site-ului pentru mai multe informaţii despre domeniile noastre de activitate şi serviciile oferite.

În cazul în care doriţi informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi în Bucureşti sau la oricare din centrele din ţară, ale căror date de contact sunt disponibile în pagina „Acoperire Naţională”

PREZENTARE GENERALA

Înfiinţat în anul 1954 ca laborator al Oficiului de Control al Mărfurilor, LAREX s-a dezvoltat permanent, devenind in 1990, C.N.I.E.P. - LAREX, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri extrabugetare, ce funcţionează în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 625/12.08.1999, în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (A.N.P.C.).

Statutul de organism neutru, notificat prin Hotărâre de Guvern, face ca deciziile noastre privind certificarea produselor să poată fi adoptate pe baza unor criterii exclusiv obiective şi profesioniste şi să răspundă la cerinţele privind independenţa şi imparţialitatea.

Marca LAREX este inregistrată din 1975 la Oficiul de Stat pentru Invenţii si Mărci şi la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale şi Serviciilor de la Geneva.

C.N.I.E.P. - LAREX este membru fondator al Asociaţiei de Acreditare din România (în prezent RENAR) şi colaborează cu multe organisme guvernamentale şi oficiale, ca: Direcţia Generală a Vămilor, Garda Financiară, Poliţia Economică, A.N.P.C. etc.

Participăm permanent la teste comparative interlaboratoare organizate de reţele cum ar fi : QUID, APLAC, IRMMA, European Commission – Proiect STRATFEED, CALITAX – LABAQUA, FAPAS, IIS s.a.

Faptul că lista clienţilor săi cuprinde in egală măsură organisme ale statului şi agenţi economici privaţi, este incă o dovadă a statutului de organism neutru pe care C.N.I.E.P. - LAREX şi l-a consolidat in timp.

C.N.I.E.P. - LAREX acordă în baza unui regulament aprobat de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, marca de testare "LAREX" care poate fi aplicată pe produsele pe care le-a testat şi evaluat. Menţionăm că pe piaţa românească se comercializează sub marca de certificare LAREX peste 900 de produse.

Va mai ofera:

  • · Expertize tehnice pentru organele de control (Poliţie, Garda Financiară, A.N.P.C.);
  • · Prestări de servicii în vederea obţinerii licenţelor de fabricaţie pentru produse alimentare;
  • · Asistenţă tehnică în vederea elaborării standardelor de firmă;
  • · Cursuri pentru perfecţionarea profesională a personalului din laboratoarele de încercări fizico-chimice
  • · Certificari de produse
  • · Marca de certificare LAREX CERT.
PROGRAM DE FUNCTIONARE :
LUNI - JOI  7:00 - 15:30
VINERI       7:00 - 13:00